DJI – Flight Simulator

DJI Flight Simulator ger er möjlighet att träna upp nya drönaroperatörer genom att flyga under kontrollerade former.

 • På olika uppdragstyper
 • I varierande väderförhållanden
 • Med olika drönarmodeller
 • I olike flight modes
 • Från olika point-of-views

 

Ta kontakt med oss för prisuppgifter!

Beskrivning

DJI – Flight Simulator är en programvara utvecklad för att drönaroperatörer ska träna på att manövrera en DJI drönare innan de ska utföra ett flyguppdrag. I simulatorn har man möjlighet att träna på olika typer av uppdrag och inhämta värdefull erfarenhet på ett helt riskfritt sätt. Något som absolut bör göras när mindre erfarna piloter ska tränas upp inför sina nya uppdrag.

Flygsimulatorn speglar hur de olika drönarmodellerna fungerar i reella miljöer för att ge ett så verklighetstroget intryck som möjligt. Bland annat så kan man välja i vilket väder man ska flyga i och om det ska vara dag eller natt när man flyger. Simulatorn innehåller också alla de olika flight modes som finns tillgängliga på varje modell.

 

3x Tränings-modeller
 • Skills training – träna på att manövrera drönaren
 • Free flight – flyga fritt i oika miljöer
 • Application training – träna på spescfika uppdrag

 

5x Point-Of-Views

För att spegla flera olika scenarion kan du välja mellan olika positioner som du kan se drönaren ifrån.

 • Pilot FPV
 • Remote Control View
 • Drone FPV
 • Drone Follow View
 • 3rd Person View

 

Bred variation av drönarmodeller

Många använder flera olika drönarmodeller i sin organisation eller verksamhet och alla modeller kan ha olika egenskaper och karaktärsdrag. Därför har DJI Flight Simulator många olika modeller tillgängliga så att ni kan träna på exakt de drönaren som ni ska flyga med i verkligheten.